bi:arrow-bar-left copy 3 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Path Copy 8 Group 9 Group 3 Fill 1 Fill 1 Group 4 126516 cil:fax 126470 bi:phone 126509 2911213 copy Group 4 2728689 3106315 1830767

Hayvan Refahı İle Üretim Süreçlerinde Gıda Güvenliği Yasal Şartlarına Uyarak Tüm Çalışan, Tedarikçi ve Paydaşlarımıza Gıda Güvenliği Bilincini Benimsetmeyi,

Çalışanlarımızın Sürekli Eğitilmesini ve Gelişmesini Sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Bilinci İle İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Riskini Azaltacak, Ortadan Kaldıracak Şekilde Risk Değerlendirmesi Yaparak Çalışanlar İçin Güvenli, Sağlıklı ve Ergonomik İşyeri Ortamını Sağlamayı,

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreye ve Doğaya Saygılı Davranmayı,

Doğal Kaynak Kullanımını ve Atıkları Azaltmayı,

Üretimlerimizde Helal Gıda Şartlarına Uyarak Tüketicilerimize Kaliteli ve Helal Ürün Üretmeyi,

Çalışanlarımızın, Müşteri ve İlgili tarafların gizli bilgilerini hassasiyetle korumayı,

STARET ENTEGRE GIDA SAN. A.Ş. olarak Gıda Güvenliği, Helal, Bilgi Güvenliği, Enerji, Çevre ve İş Güvenliği Alanında Uyulması Gereken Tüm Yasal ve Düzenleyici Şartlar İle Entegre Yönetim Sistemi Standart Şartlarına Uyacağımızı ve Etkinliğini Sürekli İyileştireceğimizi Taahhüt Ederiz.